Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Ηλεκτρονική εφαρμογή iSupplies

//Ηλεκτρονική εφαρμογή iSupplies

Ηλεκτρονική εφαρμογή iSupplies

Διεξαγωγή ερευνών αγοράς και συλλογή οικονομικών προσφορών για προμήθειες του Γ.Ν. Λασιθίου με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας iSupplies ( https://isupplies.gr ).

Δείτε περισσότερα εδώ.

2018-07-23T15:51:30+00:00