Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2023Β΄)

//ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2023Β΄)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2023Β΄)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2023Β΄)

Σχετικα με πιθανές ενστάσεις :

  1. Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση επί του αριθμού των μορίων τους εντός τριων (3) εργάσιμων ημερών δηλαδή από 19/09/2023 έως & 21/09/2023 από 08:00 π.μ.- 14:00 μ.μ.,στην γραμματεία του ΔΙΕΚ/ΚΝΩΣΟΥ2-4-1ος όροφος(τηλ-2841343107).
  2. Οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο -ΔΙΑΥΓΕΙΑ,στον διαδικτυακό τόπο του ΔΙΕΚ (www.agnhosp.gr) μετά την ολοκλήρωση των ενστάσεων.
  3. Από 22/09/2023 έως και 26/09/2023 θα πραγματοποιηθούν  οι οριστικοποιήσεις  εγγραφών.

Με εκτιμηση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

2023-09-20T11:57:57+00:00