Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Προμήθεια έξι (6) νέων Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης και πέντε (5) νέων Πολυθρόνων Αιμοκάθαρσης για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

//Προμήθεια έξι (6) νέων Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης και πέντε (5) νέων Πολυθρόνων Αιμοκάθαρσης για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

Προμήθεια έξι (6) νέων Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης και πέντε (5) νέων Πολυθρόνων Αιμοκάθαρσης για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

Δείτε περισσότερα εδώ.

2019-01-08T16:55:18+00:00