Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Πρόσκληση για κατάρτιση έργων, μελετών & παροχής τεχνικών υπηρεσιών έτους 2017

//Πρόσκληση για κατάρτιση έργων, μελετών & παροχής τεχνικών υπηρεσιών έτους 2017

Πρόσκληση για κατάρτιση έργων, μελετών & παροχής τεχνικών υπηρεσιών έτους 2017

– Πρόσκληση έτους 2017 για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για συμμετοχή σε δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις του ΓΝ Λασιθίου – Οργανική Μονάδα Έδρας Αγ. Νικόλαου. Πατήστε εδώ.

– Για αίτηση έργων πατήστε εδώ.

– Για υπεύθυνη δήλωση έργων πατήστε εδώ.

– Για σχετική νομοθεσία πατήστε εδώ.

2019-02-20T13:40:41+00:00