Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Δωρεά Ψυκτικής Φυγόκεντρου για την Αιμοδοσία του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου μέσω του Προγράμματος «Συμπράττουμε για την Υγεία»

//Δωρεά Ψυκτικής Φυγόκεντρου για την Αιμοδοσία του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου μέσω του Προγράμματος «Συμπράττουμε για την Υγεία»

Δωρεά Ψυκτικής Φυγόκεντρου για την Αιμοδοσία του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου μέσω του Προγράμματος «Συμπράττουμε για την Υγεία»

Δείτε περισσότερα εδώ.

2019-12-09T11:12:13+00:00