Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Δωρεές από Ιδιώτες στο Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου

//Δωρεές από Ιδιώτες στο Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου

Δωρεές από Ιδιώτες στο Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου

Δείτε περισσότερα εδώ.

2019-01-08T17:01:13+00:00