Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Πίνακας βαθμολογίας συνέντευξης υποψηφίων στην Ουρολογία

//Πίνακας βαθμολογίας συνέντευξης υποψηφίων στην Ουρολογία

Πίνακας βαθμολογίας συνέντευξης υποψηφίων στην Ουρολογία

Πίνακας με τη βαθμολογία της συνέντευξης υποψηφίων στην Ουρολογία για θέση Επιμελητή Α΄ στην Ο.Μ. Έδρας Αγίου Νικολάου Γ.Ν. Λασιθίου.

2023-10-06T12:20:43+00:00