Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Πρόθεση Προκήρυξης Έργου για Μεταστέγαση ΜΤΝ

//Πρόθεση Προκήρυξης Έργου για Μεταστέγαση ΜΤΝ

Πρόθεση Προκήρυξης Έργου για Μεταστέγαση ΜΤΝ

Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης πριν από την συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του Ν.4412/16 του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ”.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Τροποποιημένη Απόφαση και Μελέτη του Έργου, πατήστε εδώ.

2018-07-23T15:47:39+00:00