Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην ιστοσελίδα www.fonien.gr στις 12-02-19, προς το Νοσοκομείο από τις κα. Δρακωνάκη Μ. και κα. Σκυβάλου Σ.

//Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην ιστοσελίδα www.fonien.gr στις 12-02-19, προς το Νοσοκομείο από τις κα. Δρακωνάκη Μ. και κα. Σκυβάλου Σ.

Ευχαριστήρια δημοσίευση, στην ιστοσελίδα www.fonien.gr στις 12-02-19, προς το Νοσοκομείο από τις κα. Δρακωνάκη Μ. και κα. Σκυβάλου Σ.

Πατήστε εδώ.

2019-02-14T12:42:14+00:00