Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

////Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)2024-01-17T11:57:50+00:00

Υπηρεσίες

Διευθυντής τμήματος: Μπουνιαλέτος Εμμανουήλ
Τηλ. 2841343549
Προϊσταμένη τμήματος: Γρηγοράκη Χρυσούλα
Τηλ. 2841343557

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ επίσημα σαν αυτόνομο τμήμα άρχισε να λειτουργεί από τις 13/04/19.

Στόχος της λειτουργίας του είναι η γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση επειγόντων καταστάσεων που θέτουν την ανθρώπινη ζωή σε κίνδυνο, η αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, οι κατάλληλες παραπομπές, η αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών σε συνεργασία με το Νοσοκομείο, η εκπαίδευση των υγειονομικών, των χρηστών και η έρευνα.

Η παροχή των υπηρεσιών του,  γίνεται χωρίς διακρίσεις και χωρίς την λήψη άλλης παραμέτρου εκτός της αιτίας προσέλευσης, σύμφωνα με τις επιταγές του συντάγματος (άρθρο 4) αλλά και της Εθνικής Στρατηγικής Υγείας.

Η λειτουργία του ΤΕΠ, προς το παρόν, όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό στηρίζεται κυρίως σε συνεργασίες από άλλες υγειονομικές δομές καθώς έχει καταληφθεί μόνο μια μόνιμη θέση, αυτή του διευθυντή. Το νοσηλευτικό προσωπικό απαρτίζεται από 10 άτομα (μαζί με την προϊσταμένη).

Υπάρχει κάλυψη σχεδόν όλων των πρωινών στο παθολογικό ΤΕΠ και κάποιων πρωινών του Χειρουργικού. Επίσης, με τις υφιστάμενες συνεργασίες μέχρι στιγμής επιτυγχάνεται η εφημεριακή κάλυψη των περισσότερων ημερών του μήνα, έστω και με οριακό τρόπο.

Στόχος είναι η επάνδρωση του ΤΕΠ με μόνιμο προσωπικό, η συνέχεια  των υφιστάμενων συνεργασιών και η ευόδωση νέων ώστε να μπορεί να καλύπτει καθημερινά τις ανάγκες των πολιτών με δυο τουλάχιστον ιατρούς σε κάθε εφημερία.

Μεταξύ άλλων, γίνεται προσπάθεια της αναβάθμισης υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μελλοντική χωροταξική και λειτουργική πρόβλεψη για την ταχύτερη διακίνηση των ασθενών.