Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Νευρολογικό Τμήμα

Νευρολογικό Τμήμα2023-03-17T14:11:57+00:00

Υπηρεσίες

Εξωτερικό ιατρείο

Τηλ.επικοινωνίας: 2841343540