Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Κυτταρολογικό Τμήμα

Κυτταρολογικό Τμήμα2018-07-18T12:08:34+00:00

Υπηρεσίες

Περιεχόμενο σύντομα διαθέσιμο