Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Αναισθησιολογικό Τμήμα

Αναισθησιολογικό Τμήμα2018-07-18T12:14:41+00:00

Υπηρεσίες

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα Στελεχώνεται από εξιδεικευμένους αναισθησιολόγους με βαθμό ένας Δ/ντής, μία Επιμελήτρια Α’, μία Επιμελήτρια Β’ και ένας επικουρικός Επιμελητής Β’ καθώς και από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Το τμήμα λειτουργεί καθημερινά στη Νέα Πτέρυγα του νοσοκομείου σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξυπηρετεί και διαθέτει 5 άσηπτες χειρουργικές αίθουσες όπου κατά μέσο όρο χορηγούνται 1800 ελεγχόμενες αναισθησίες και στελεχιαίες ετησίως, ενώ καλύπτει επίσης την Αίθουσα Τοκετών, την Αίθουσα Ενδοσκοπήσεων και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Υποδέχεται επίσης βαριά περιστατικά από όλο το νομό καθώς το νοσοκομείο διαθέτει τις απαιτούμενες υποστηρικτικές δομές (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Αξονικό Τομογράφο και Αιμοδοσία).

Διαθέτει επαρκή αριθμό αναισθησιολογικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας με αντίστοιχα monitor σύγχρονης καρδιολογίας, αιματηρών πιέσεων, καπνογραφίας και οξυμετρίας, τελευταίας τεχνολογίας Vigileo Monitor για συνεχή παρακολούθηση κεντρικού φλεβικού κορεσμού της αιμοσφαιρίνης με οπτική ίνα-Presep, (ScVO2), καρδιακής παροχής(CO), όγκο παλμού (SV), όγκο υγρών φλεβικού χώρου σε κάθε παλμό (SVV), περιφερική κατανομή Ο2 (DO2) και συστηματικές αγγειακές αντιστάσεις (SVR) με Flotrac, επιταχυντικό μυογράφο (ΤΟF) και ειδική λρυγγική μάσκα με κάμερα (C-TRACH) για δύσκολες διασωληνώσεις.