Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Δερματολογικό Τμήμα

Δερματολογικό Τμήμα2018-07-18T12:10:57+00:00

Υπηρεσίες

Περιεχόμενο σύντομα διαθέσιμο