Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841066606, 2841343606 11:30 έως 14:30 |

Βιοχημικό Τμήμα

Βιοχημικό Τμήμα2024-03-28T14:06:31+00:00

Υπηρεσίες

Βιοχημικό Εργαστήριο

Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Λασιθίου

Επιστ. Υπεύθυνη  Φρονιμάκη  Άννα, Βιολόγος

Παραϊατρικό  προσωπικό

Μπιθημήτρης Ιωάννης

Ψαλιδάκη Άννα

Κουμάκη Ειρήνη

Καφετζή Μαρία

Εγκαταστάσεις – Δομή – Λειτουργία του Βιοχημικού Εργαστηρίου

Το Βιοχημικό Εργαστήριο είναι ένα από τα βασικά  τμήματα του Εργαστηριακού τομέα. Βρίσκεται στο ισόγειο λίγα μέτρα δυτικότερα των ΤΕΠ και απέναντι από το τμήμα των αιμοληψιών αυτό βοηθάει στη γρήγορη μεταφορά των δειγμάτων των ασθενών, για την εξέταση τους .

Το Εργαστήριο διαθέτει  ISO σύμφωνα με το πρότυπο ELOT EN ISO 15189:2012 του ΕΣΥΔ  από  τις 20 Απρίλιου του 2016 .

Επίσης το Εργαστήριο  συμμετέχει  σε πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που διενεργείται από το ΕΣΕΑΠ.

Αρκετές από τις εξετάσεις που διεκπεραιώνονται στο Βιοχημικό εργαστήριο είναι επείγουσες για την διερεύνηση του θέματος του ασθενούς που εισέρχεται στο τμήμα των ΤΕΠ  ή για την παρακολούθηση ασθενούς που βρίσκεται εντός των κλινών του Νοσοκομείου.  Ενώ σημαντικός είναι ο αριθμός των ασθενών που εξυπηρετούνται σαν εξωτερικοί ασθενείς .

Διεκπεραιώνονται στο εργαστήριο περίπου 500.000 χιλ. εξετάσεις ανά έτος από δείγματα αίματος, ούρων, ΕΝΥ, ή άλλων βιολογικών υγρών, αυτές αντιστοιχούν σε περίπου 36.000 ασθενείς.

Τα δείγματα έρχονται στο εργαστήριο με Barcode (μοναδικό για κάθε δείγμα) ενώ οι παράμετροι που θα εξεταστούν έχουν σταλεί ηλεκτρονικά μέσο του συστήματος LIS που διαθέτει το νοσοκομείο μας. Επίσης τα αποτελέσματα των εξετάσεων μπορεί να τα παραλάβει ο ενδιαφερόμενος ασθενής ηλεκτρονικά από τη ιστοσελίδα του νοσοκομείου και ο γιατρός να τα παρακολουθήσει (εσωτερικά) μέσω του συστήματος  LIS την ίδια στιγμή που εγκρίνονται από την υπεύθυνη του Εργαστηρίου.

Οι εξετάσεις των δειγμάτων που  εισέρχονται στο εργαστήριο  γίνονται σε δύο ίδιας δυναμικότητας  αυτόματους  αναλυτές της BECKMAN  COULTER  μοντέλου  DxC 700 Au (τοποθετήθηκαν μετά από διεθνή διαγωνισμό και υπογραφή σύμβασης τον Ιανουάριο του 2021).

Το Βιοχημικό Εργαστήριο εξετάζει τις παρακάτω παραμέτρους:

 • σάκχαρο (GLU)
 • ουρία του αίματος
 • κρεατινίνη
 • λευκώματα ή πρωτεΐνες
 • τρανσαμινάσες (SGOT, SGPT)
 • αλκαλική φωσφατάση (ALP)
 • γ-γλουταμική-τρανσφεράση (γ-GT)
 • χολερυθρίνη (ΤΒL, IBL & DBL)
 • γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)
 • κρεατινική κινάση (CPK)
 • ολική χοληστερίνη (HDL & LDL)
 • τριγλυκερίδια
 • LDL άμεσα μετρήσημη
 • αμυλάση
 • λιπάση
 • ψευδοχοληνεστεράση
 • ουρικό οξύ
 • ασβέστιο
 • μαγνήσιο
 • φώσφορο
 • Ηλεκτρολύτες (Na, K Cl)
 • Fe (σίδηρος)
 • Σιδηροδεσμευτική
 • CRP
 • IgE
 • IgA
 • IgM
 • IgG
 • ASTO
 • RF
 • Valproic
 • Digoxin
 • BNP
 • Pro BNP
 • Τροπονίνη
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
 • Βιοχημικές εξετάσεις ΟΥΡΩΝ
 • ΕΝΥ (Γλυκόζη, πρωτεΐνη, LDH)

Το εργαστήριο βρίσκεται σε λειτουργία 24 ώρες το εικοσιτετράωρο όλες τις ημέρες του μήνα. Ο τακτικός έλεγχος των εξωτερικών ασθενών πραγματοποιείται 7:00 – 15:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Για όλες τις παραπάνω εξετάσεις γίνονται καθημερινά controls και οι ενδεδειγμένες από τον κατασκευαστή διαδικασίες βαθμονόμησης  σύμφωνα τις ανάγκες της κάθε παραμέτρου.

Τον έλεγχο της ορθής  λειτουργίας  των αναλυτών, τις προμήθειας και επάρκειας των αντιδραστηρίων, της ορθότητας των αποτελεσμάτων, του Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου και των διαδικασιών του ISO,  τον έχει η επιστημονικά Υπεύθυνη, ενώ η διαχείριση των δειγμάτων (παραλαβή,  φυγοκέντριση, τοποθέτηση τους στους αναλυτές, και φύλαξη τους) γίνεται από το παραϊατρικό προσωπικό.

Μετά την έγκριση τους, τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους γιατρούς ή και στους ασθενείς.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2841343529, 2841343432
Email: afronimaki@agnhosp.gr