Τηλέφωνο: 2841343000, 2841066000 | Ραντεβού Ιατρείων: 2841343606, 11:30 έως 14:30 |

Τμήμα Παθολογικής Ανατομίας

Τμήμα Παθολογικής Ανατομίας2018-07-18T12:09:37+00:00

Υπηρεσίες

Παθολογοανατομικό Εργαστήριο

Αντικείμενο του εργαστηρίου αποτελεί η διενέργεια των ιστολογικών εξετάσεων των υλικών προερχομένων από το χειρουργείο και τα εξωτερικά ιατρεία, καθώς και η σύνταξη των σχετικών ιστολογικών εκθέσεων. Το υλικό του Εργαστηρίου είναι είτε χειρουργικό από τα Χειρουργεία , είτε βιοπτικό από τα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου η από ιδιώτες γιατρούς κατόπιν αιτήματος τους και μετά τη νόμιμη διαδικασία.

Τα υλικά διαγιγνώσκονται με την καθιερωμένη βασική χρώση αιματοξυλίνης –ηωσίνης. Ειδικές ιστοχημικές η ανοσοιστοχημικές χρώσεις δεν εκτελούνται στο Εργαστήριο μας.

Σε περίπτωση που απαιτούνται για διαγνωστικούς η οποιουσδήποτε άλλους λογούς απευθυνόμαστε στα Νοσοκομεία ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο του Ηρακλείου. Επίσης σε εξειδικευμένα περιστατικά αιματοπαθολογοανατομικής η περιγεννητικής η οποιασδήποτε άλλης φύσεως απευθυνόμαστε σε ειδικά κέντρα Αθηνών η Θεσσαλονίκης.

Από το υλικό του Εργαστηρίου μας έχουν προκύψει κατά καιρούς Ελληνικές η ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις είτε σε παθολογοανατομικά είτε σε κλινικά περιοδικά και συνέδρια . Επίσης συμμετέχουμε σε διαγνωστικά και ερευνητικά προγράμματα χορηγώντας υλικό εφόσον ζητηθεί στην Ογκολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ.